пролетно-есенни провокации на мястото на невидимия мавзолей

This slideshow requires JavaScript.

ИДЕЯТА:

През 2011 година се навършват 60 години от създаването на специалност „Ландшафтна архитектура“ в България.

Формацията  „Див Рошков” с подкрепата на преподаватели от катедра „Екология и  Ландшафтна Архитектура”  към Лесотехнически университет, София, предвиждаме осъществяването на временна инсталация на територията на Градската градина, непосредствено пред Националната художествена галерия.

С тази инициатива целим да покажем присъствието на ландшафтната архитектура в градска среда.

Използваме един атрактивен и интерактивен подход за да провокираме отношението на хората към заобикалящата ги среда. Раглеждаме градската среда като декор на случването, сцена на градския живот. Чрез  взаимодействие целим да провокираме чувството за съпричастност на жителите към съдбата на градските пространства. Да покажем как с малки промени се откриват нови гледни точки. Започнатото начинание засяга всеки и дава основа за провеждане на диалог между наблюдатели, участници и инициатори. Чрез средствата на визуалния и прекия контакт целим пораждането на ново усещане за пространството около нас.

Професията на  ландшафтния архитект е тясно свързана с проектирането на обществените пространства, като същевременно е препоръчителен интердисциплинарния подход. Съвместната работа с урбанисти, социолози, архитекти,психолози, художници и други осигурява по-качествени решения. Към момента ландшафтната архитектура в България не заема достойното си място в проектирането на тези пространства. Този факт ни провокира да потърсим разговор с основните актьори на градския живот-хората, като същевременно насочим вниманието към ролята на ландшафтната архитектура за преобразяването на пространствата, извън пределите на сградите.

Нашето посление: Зеленината трябва да отвоюва своето място в града, като част  от изразните средства на ландшафната архитектура.

Тези средстава са най-разнообразни: настилки, вертикални конструкции, временни и постоянни инсталации и други малки архитектурни форми.

Временните инсталации имат за цел да провокират и да насочат вниманието на минувачите към даден проблем на града. Те могат да се използват успешно и като предхождащи бъдещ проект с цел да анализират отношението на хората, както и да се осъществи контакт с тях.

„Пролетни Провокации II” е естествено продължение във времето на „Пролетни Провокации I”. Стремежът е да се установи едно сравнително по-постоянно използване на тази централна градска територия чрез нейното установяване, въвеждане на нови и премахване на някои от предишните елементи.

Идеята е свързана с изграждането на нова алея, покрай която да се оформят отделни символични „експозиционни зали на открито.

Откритите тревни прощи се разнообразяват чрез засаждане на сезонни цветя  в някои от „бившите“ шахматни полета, а въвеждането на типична паркова мебел- пейки, кошчета за отпадъци и информационни табла, осигуряват необходимия комфорт в градска среда. Движението в пространството се подчертава от засадени в редици кълбовидни форми на декоративни широколистни дървета.

Така разработено пространството ще придобие необходимата му привлекателност и представителност, което ще съответствува на неговото местоположение- в центъра на столичния град.

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s

rudy and the dodo

terribly fabulous stuff

Приказки без опашки

Местенцето, където съчиняваме безопашати приказки с Ира и приятели

Auntie Dogma's Garden Spot

kick your shoes off and come on in ...

No Time For Flash Cards

Зарзават от идеи. Градско земеделие, Временни градини, Неформално образование, пермакултурен дизайн

зарзаватчийница

Зарзават от идеи. Градско земеделие, Временни градини, Неформално образование, пермакултурен дизайн

crayons, wands & building blocks

a journey through inquiry-based play

Дневникът на една майка

"Добрите родители дават на децата си корени и криле. Корени, за да знаят къде е домът им, и криле, за да летят надалеч и да правят онова, на което са били научени"

rudy and the dodo

terribly fabulous stuff

Приказки без опашки

Местенцето, където съчиняваме безопашати приказки с Ира и приятели

Auntie Dogma's Garden Spot

kick your shoes off and come on in ...

No Time For Flash Cards

Зарзават от идеи. Градско земеделие, Временни градини, Неформално образование, пермакултурен дизайн

зарзаватчийница

Зарзават от идеи. Градско земеделие, Временни градини, Неформално образование, пермакултурен дизайн

crayons, wands & building blocks

a journey through inquiry-based play

Дневникът на една майка

"Добрите родители дават на децата си корени и криле. Корени, за да знаят къде е домът им, и криле, за да летят надалеч и да правят онова, на което са били научени"

rudy and the dodo

terribly fabulous stuff

Приказки без опашки

Местенцето, където съчиняваме безопашати приказки с Ира и приятели

Auntie Dogma's Garden Spot

kick your shoes off and come on in ...

No Time For Flash Cards

Зарзават от идеи. Градско земеделие, Временни градини, Неформално образование, пермакултурен дизайн

зарзаватчийница

Зарзават от идеи. Градско земеделие, Временни градини, Неформално образование, пермакултурен дизайн

crayons, wands & building blocks

a journey through inquiry-based play

Дневникът на една майка

"Добрите родители дават на децата си корени и криле. Корени, за да знаят къде е домът им, и криле, за да летят надалеч и да правят онова, на което са били научени"

%d bloggers like this: