Проектът „Измерение ТВОРЯ“

 

Измерение ТВОРЯ

Заедно сме там, където създаваме заедно.  Измерение ТВОРЯ  е точно едно такова там – пътуващ проект за деца от  5 до 12 г. посветен на големите въпроси за взаимодействието и средата.  От всяко място, на което гостува, Измерението иска  да събере възможно повече и различни отговори,  докато играе с най-големите творители  – децата.

На 17-ти ноември от  11 до 17 ч. гостува на Червената къща.  В Зала Гъливер децата са добре дошли  да изразят успоредно и пресечно своята идея за взаимодействие като

опитат  КЪЩИЧКА–  дигитална инсталация с батут –  на нея децата мечтаят, скачат и пеят, за да оставят своя цветен отпечатък в залата и Вселената  и узнаят какво е интерактивност

направят  КОКЕДАМА /от японски „кълбо от мъх”/ – уъркшоп, от  11.00 ч. –  участниците в него създават зелено кълбо от пръст и мъх – жива саксия за цвете  и научават какво е нужно, за да растат кълбото и цветето  заедно

подредят  ТОЧКИ  –  уъркшоп, от 10 и 16 ч.,  –  децата изграждат своето място в залата като използват въжета, текстил, хартия  и  12 поклащащи се мъдро „сфери”, „планети”, „човеци” , „топки” или ….  –  точките  са сферични елементи с диаметър 50 см и височина един човешки ръст;  точките разказват за  Локация (тя знае защо си тук, а не там), Функция (знае кой и какво прави тук) и Емоция (за нея е важно как се чувстваш тук, обича да играе със светлина, звук, разни материали и събития) ;  подредени в едно от децата правят сцена за свободни игри и артистични импровизации отворена през целия ден.

Местата за двата уъркшопа са ограничени. За да заявите участие в тях, моля пишете на  izmerenie_tvorya@rabotilnicata.com.

Албена Баева и Стефан Дончев  от  РЕАКТИВ , Магдалина Чавдарова, Катерина Монева и Мария Неделчева от  Сдружение ДИВ РОШКОВ  и  Анна Калинова от Сдружение  ТРАНСФОРМАТОРИ  сформират екипа на Измерение ТВОРЯ.  Проектът е подкрепен от Програма „Култура” на Столична община и Фондация „ЦТЕ – Работилницата”

Реактив създава концепции и разработва интерактивни инсталации за рекламни и PR агенции, театри, музеи и крайни потребители. http://reaktiv.bg

Албена Баева работи в сферата на интерактивния дизайн, експерименталното видео и пърформанса. Съорганизатор е на Доркбот София и Игнайт София и е създател на Runabout project. Използва софтуер с отворен код и “направи си сам”, похвати за направата на нови музикални инструменти и интерактивни инсталации за градска среда и галерии.  През 2011 година печели международна награда за съвременно изкуство на Музей Essl, Виена, Австрия и специална покана от VIG. Нейни работи са показвани в Австрия, Германия, Италия, Румъния и България.
Стефан Дончев завършва специалност “Дигитални изкуства”, НХА в София. През 2011 г. е част от екипа на “1011” и заедно с него създава интерактивната инсталация “Седни&Звучи”. Участва в изложбата „Hello World“ , във  фестивалите “Шах с пешката” и  “DA фест” и международната изложба „Трансформ“ в Гърция.

Сдружение Див Рошков експериментира с модела „зелена лаборатория” като метод за преподаване на природни науки на деца.  Лабораториите на открито са обособени зелени пространства, чиято роля е да предоставят творческа и разнообразна среда за протичане на един урок навън. Тези на закрито пък са подвижни мини еко-системи – подобно на кокедамите, които служат за наблюдения и експерименти.
Сдружението води озеленяването на социални проекти като двора на Младежки център „Св. Константин” и Градина за хората и птиците – обновяване на градината при гробницата на Александър Батенберг I.  Тази година Магдалина Чавдарова, Катерина Монева и Мария Неделчева се завърнаха с бронзов медал от Hamton Court Flower Show в Лондон. http://www.facebook.com/divroshkov/info

Сдружение Трансформатори мечтае да промени града като въвлече възможно повече обитателите му в планирането и правенето на градска среда. С акции от различен мащаб Трансформатори провокират взаимодействие между неспециалисти, студенти, артисти  и експерти.  Улица „Кутиена”, Маса хора и Трафограф са само някой от тях. http://www.transformatori.net
Анна Калинова е архитект,  близо до децата в РиРиРа – стая за игра, място за творческа игра на родители и деца.
CREATE dimension / Izmerenie Tvorya

We are there together, where we create together.  CREATE dimension/ Izmerenie Tvorya/ is such a there – a travelling project for children between 5 and 12 years old, aimed to the big questions of  interaction and environment. The CREATE dimension project plays with children to gather from each place it visits as much as possible answers exactly from them – the small great creators.

On the 17th of November  from 10 AM till 5PM it is in Red House. In Gulliver Hall kids are invited to express parallel and crossed their own idea of interaction by

trying the JUMP/SKOK – a trampoline digital installation – children dream, jump and sing on a trampoline to leave a bright sign in the hall, and Universe and learn something more about interactivity

making a COCEDAMA/ from Japanese a “moss ball” / – workshop at 11AM – the participants in it create a green ball from earth and moss , a live pot for a flower and find out what is necessary so that ball and plant grow together

arranging POINTS – workshop at 11AM and 4PM – children build their space in the hall by using ropes, textile, paper and 12 wisely lolling ‘spheres’, ‘planets’, ‘humans’, ‘balls’ or … – points are spherical elements 50 cm diameter, and the height of a man; points tell about Location (who knows why you are here, and not there), Function (she knows who does what here) and Emotion (she is interested in the way you feel here, likes to play with light and sound, different materials and doings); arranged by the children in one whole points build an all day opened scene for free games and impros.

The number of the participants in both workshops is limited, so please write at izmerenie_tvorya@rabotilnicata.com .

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s

rudy and the dodo

terribly fabulous stuff

Приказки без опашки

Местенцето, където съчиняваме безопашати приказки с Ира и приятели

Auntie Dogma's Garden Spot

kick your shoes off and come on in ...

No Time For Flash Cards

Зарзават от идеи. Градско земеделие, Временни градини, Неформално образование, пермакултурен дизайн

зарзаватчийница

Зарзават от идеи. Градско земеделие, Временни градини, Неформално образование, пермакултурен дизайн

crayons, wands & building blocks

a journey through inquiry-based play

Дневникът на една майка

"Добрите родители дават на децата си корени и криле. Корени, за да знаят къде е домът им, и криле, за да летят надалеч и да правят онова, на което са били научени"

rudy and the dodo

terribly fabulous stuff

Приказки без опашки

Местенцето, където съчиняваме безопашати приказки с Ира и приятели

Auntie Dogma's Garden Spot

kick your shoes off and come on in ...

No Time For Flash Cards

Зарзават от идеи. Градско земеделие, Временни градини, Неформално образование, пермакултурен дизайн

зарзаватчийница

Зарзават от идеи. Градско земеделие, Временни градини, Неформално образование, пермакултурен дизайн

crayons, wands & building blocks

a journey through inquiry-based play

Дневникът на една майка

"Добрите родители дават на децата си корени и криле. Корени, за да знаят къде е домът им, и криле, за да летят надалеч и да правят онова, на което са били научени"

rudy and the dodo

terribly fabulous stuff

Приказки без опашки

Местенцето, където съчиняваме безопашати приказки с Ира и приятели

Auntie Dogma's Garden Spot

kick your shoes off and come on in ...

No Time For Flash Cards

Зарзават от идеи. Градско земеделие, Временни градини, Неформално образование, пермакултурен дизайн

зарзаватчийница

Зарзават от идеи. Градско земеделие, Временни градини, Неформално образование, пермакултурен дизайн

crayons, wands & building blocks

a journey through inquiry-based play

Дневникът на една майка

"Добрите родители дават на децата си корени и криле. Корени, за да знаят къде е домът им, и криле, за да летят надалеч и да правят онова, на което са били научени"

%d bloggers like this: